policies

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM İZNİ AÇIK RIZA METNİ

Aksini bildirmedikçe her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet, etkinlik, ürün ve hizmetlerinize yönelik bana özel imkanların tarafıma sunulması, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla müşteri memnuniyeti anketlerinin gönderilmesi, özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve iletişim çalışmaları ile ilgili olarak tarafıma YUSUF TAMER GARİP & YUNUS ALPER GARİP ADİ ORTAKLIĞI’ tarafından ‘‘Aydınlatma Metni’’nde bilgilendirildiğim şekilde SMSçağrı veya E-Posta ile iletişim sağlanmasına ve ticari elektronik ileti gönderilmesine, bu doğrultuda ad, soyad, telefon numarası ve e-posta bilgilerimin işlenebilmesine, SMSçağrı veya E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için bu hususta hizmet alınan firmalar ile gerekli güvenlik önlemleri alınarak paylaşılmasına hiçbir baskı altında kalmaksızın tüm yasal haklarım hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça onay verdiğimi kabul ederim.

İzinin iptal ve kaydınızın silinmesi için e-posta atmanız yeterlidir. contact@cosweirdos.com


AYDINLATMA METNİ

YUSUF TAMER GARİP & YUNUS ALPER GARİP ADİ ORTAKLIĞI Şirketi (Cos Weirdos), internet sitemize üye olan veya üye olmadan sipariş veren hizmet alanların aşağıda sayılmış olan kişisel verilerini gerekmesi hâlinde çeşitli amaçlarla işlemektedir. Bu amaçlar aşağıda ‘‘Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları’’ adlı başlık altında sayılmıştır. Bu kapsamda işlenebilecek kişisel verileriniz şunlardır:

·     Ad Soyad

·     Doğum Tarihi, Cinsiyet

·     Adres, Telefon Numarası, Elektronik Posta Adresi

·     Şirket Adı, Vergi Dairesi, Vergi Numarası

·     Ürünün Teslim Edileceği Kişinin Telefon Numarası

·     T.C. Kimlik Numarası


1) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz Cos Weirdos tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için aşağıdaki amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. Bu amaçlar şöyledir:


·Her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, tarafımızca sunulan hizmetlere ilişkin olarak bilgilendirme,


·Telefon numaranıza SMS gönderme, e-postanıza e-mail gönderme, telefon numaranızı arama yöntemleri ile ilgili bölümler tarafından mağazamızın kampanyaları hakkında ve bu kampanyalara katılıma ilişkin bilgi verilmesi,


·Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sistemlerimizdeki size ait kayıtların diğer müşterilerimize ait kayıtlardan ayırt edilebilmesi,

·Fatura veya fiş sunmaksızın satış sonrası değişim, iade, ürün incelemesi ve eve teslimat işlemlerinden faydalanabilmenizi sağlamak ve bu operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi,

·Alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın tarafınıza gönderilebilmesi,


·Mağazalarımızda bulunmayan ürünlerin tedarik edilerek doğrudan size ulaştırılabilmesi,


·Çekiliş yapılması hâlinde T.C. kimlik numaranızın aynı kişinin birden çok başvuru yaparak haksız bir şekilde kazanma şansını yükseltmesinin önlenmesi için işlenmesi,


·Fatura düzenlenebilmesi,


·Alışveriş, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslim etme işlemlerinin gerçekleştirilmesi


·Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, üye girişi yapabilmeniz, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi,


·Cos Weirdos’un üyelik programından faydalanabilmeniz, Mağazalarımız ve İnternet Sitemiz’den yapacağınız alışverişlere göre oluşturulacak size özel imkan ve tekliflerden yararlanmanız,


·Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek,


Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz hâlinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla ve kurum içi denetim, iç kontrol, raporlama, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları,

amaçlarıyla yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz işlenebilecektir.


2) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekmesi hâlinde ve buralardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla, bunun yanı sıra yukarıda ‘‘Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları’’ başlığında sayılmış olan amaçların gerçekleştirilebilmesi için, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aşağıda sayılmış olan yerlere aktarılabilecektir.


·İlgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için yetkili kamu kurum ve kuruluşları,


·Çalışmakta olduğumuz avukatlık bürosuna, iş ortaklarımıza ve danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler dahilinde tüm danışmanlarımız,


·Şirketimizin yurtiçindeki tedarikçileri,


·Şirketimizin çalışmakta olduğu çağrı merkezi, pazarlama, veri tabanı ve sunucu, İnternet sitesi kullanımlarını izleme, e-posta sunucu, e-fatura ve e-arşiv fatura, elektronik ileti, kargo ve kurye, kuru temizleme, terzi/tadilat/lostra, depo, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, mali danışmanlık, bağımsız denetim ve arşivleme hizmeti sağlayıcıları,


·İlgili mevzuat gereği savcılıklar, mahkemeler ve her türlü adli makamlar,


·Yasal yükümlülüklerimiz kapsamında ticari iletişime ilişkin kayıtların kaydedilmesi için İleti Yönetim Sistemi A.Ş.

 

 

3) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler


·Mağazalarımız ve İnternet Sitemiz vasıtalarıyla fiziksel veya dijital ortamlarda sunulan üyelik imkanları üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi,


·Çağrı merkezi, İnternet Sitemiz, e-posta adreslerimiz, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi sırasında bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi,


·Resmi kurum, kuruluş ve adli ve idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi ve belgelerin fiziksel ortamlara kaydedilmesi, mail order formlarınızın fiziksel ortamlara kaydedilmesi, iade süreçlerinize ilişkin kayıtların ilgili evrakların kaydedilmesi ile otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kişisel verilerinizi toplamaktayız.


Yukarıda sayılan kişisel verileriniz yine yukarıda belirtilmiş olan amaçlarla KVKK’nın 5/2/a-c-ç-f hükümlerindeki hukuki sebeplere ve eğer varsa açık rızanıza dayalı olarak işlenebilir. Bu kapsamda kişisel verilerinizi;


·Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,


·Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,


·İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,


Eğer vermişseniz “açık rıza” bulunması hukuki sebeplerine dayanarak topluyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.


4) Ticari Elektronik İleti Bilgilendirmesi

KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Cos Weirdos her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları ile ilgili olarak tarafınıza paylaşım sağlamak amacıyla adınız, soyadınız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz izniniz olması hâlinde işlenecektir. Bu doğrultuda SMS, telefon numaranızı arama ve E-posta gönderimi yöntemleriyle bahsedilen konularda tarafınıza iletişim sağlanabilecektir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için bu kişisel verileriniz, SMS, arama yapılabilmesi ve E-posta gönderiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılabilecektir. Bu izni istediğiniz zaman Cos Weirdos'un iletişim kanallarına bildirerek iptal edebilirsiniz.


5) Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız ve Başvuru

KVKK m.11 çerçevesinde ki haklarınızı kullanmak için Şirketimize başvurarak taleplerinizi bize iletebilirsiniz. Bunlar; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yedinci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Şirketimiz tarafından işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir. Bu taleplerinizi aşağıdaki yollarla tarafımıza iletebilirsiniz:


• KARAAĞAÇ MAHALLESİ SIRTKÖY BULVARI HİSAR EVLERİ NO:38 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresine bizzat yazılı olarak teslim edilerek veya gönderilerek,


• Noter kanalıyla gönderilerek,


• info@cosweirdos.com adresine veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle,


• info@cosweirdos.com adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak iletebilirsiniz.


Sonuç

Cos Weirdos tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı ve işbu metinde yer alan kişisel verilerimin işlenmesindeki amacı; aktarıldığı kurum, kuruluş ve şirketler ile üçüncü şahısları, toplanma yöntemleri ve bunlara ilişkin hukuki sebepleri, ticari elektronik iletilere ilişkin hususları, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarımı, kişisel verilerimin güvenliği ve sahip olduğum başvuru hakkıma dair bu Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi beyan ederim.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Mağazamızda verilen tüm servisler ve satılan ürünler, KARAAĞAÇ MAHALLESİ SIRTKÖY BULVARI HİSAR EVLERİ NO:38 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde kayıtlı YUSUF TAMER GARİP & YUNUS ALPER GARİP ADİ ORTAKLIĞI firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir. 

 

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir. 

 

Üyelik veya Mağazamız üzerindeki çeşitli form ve anketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Mağazamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır. 

 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesap bilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir. 

 

Mağazamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptığımız "Kullanıcı Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

 

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

 

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamız tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışveriş sitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik ve teslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenli koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSL güvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan uluslararası bir şifreleme standardıdır.

 

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunan ve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütün konular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayan firmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz. 

 

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açık adresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten önce telefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm online alışveriş sitelerimizde firmamıza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiştir.

 

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

 

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bize göndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilik prensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşabilecek kredi kartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip daha sonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığında bize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışında herhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir risk oluşturmamaktadır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlanan reklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza dağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Mağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz. 

 

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. 

 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

TARAYICI ÇEREZLERİ 

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar ve kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır.

 

Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için contact@cosweirdos.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Firma Ünvanı: YUSUF TAMER GARİP & YUNUS ALPER GARİP ADİ ORTAKLIĞI

Adres: KARAAĞAÇ MAHALLESİ SIRTKÖY BULVARI HİSAR EVLERİ NO:38 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

Eposta: contact@cosweirdos.com

Tel: +905351024028

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

www.cosweirdos.com (Site) adlı elektronik ticaret sitemiz üzerinden vermekte olduğunuz sipariş için 9870285860 Vergi Kayıt Numaralı YUSUF TAMER GARİP & YUNUS ALPER GARİP ADİ ORTAKLIĞI Şirketi(Satıcı) ile Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) yapmaktasınız. İletişim bilgilerimiz şöyledir:

Adres : KARAAĞAÇ MAH. SIRTKÖY BULVARI HİSAR EVLERİ NO:38 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

E-posta : info@cosweirdos.com

Telefon: +90 535 102 40 28


Site’den sipariş konusu mal/hizmetlerin (Ürün/Ürünler) siz değerli Müşterimiz(Tüketici-Alıcı) tarafından satın alınması ve böylece sipariş-Sözleşme'nin yapılması ile ilgili teknik aşama ve adımlar buraya kadarki işlemleriniz sırasında ilgili sayfalarda belirtilmiştir. Site’den vereceğiniz siparişinizle ilgili bir veri girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda işlem ile düzelterek devam edilebileceksiniz. Aynı şekilde ödeme bilgilerinizi girerken oluşabilecek hataları da gidermeniz mümkündür. Ödeme işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz bilgi girişi hatası olursa müşteri hizmetlerimizle +90 535 102 40 28 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz. Teslimatlarımızı anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile yapmaktayız. Tüketici Sözleşme'yi onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bu sayfada belirtilen bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tarafından tahsil olunur. 


Tüketici'nin Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten ve Sözleşme'den cayma hakkı vardır. Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsalar dahi, kanunen cayma hakkı yoktur:   

a) Tüketici'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Alıcı siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil) 

b) Kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar 

c) Kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar 

d) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler 

e) Alıcı'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. 


Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde mal, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumlu olup bu sebeple Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, ihtiyaren kabul ettiğimiz takdirde Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapmak hakkımız vardır. Cayma halinde ilgili Ürün'ün en geç yasal süresi içerisinde geri gönderilmesi zorunludur; anlaşmalı kargo firmamız olan Yurtiçi Kargo’nun şubesinden tarafımıza ücretsiz bir şekilde gönderilmesi gerekmektedir ve mümkündür. Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, mektup, elektronik posta, telefon gibi araçlar ile yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra Ürün'ün tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) irsaliye/fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün'lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder. Yukarıda belirtilen gereklerin Tüketici tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün teslim masrafları, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Tüketici'ye iade edilir. Ancak, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (Tüketicinin istifade ettiği) Şirketimiz ücretsiz kargo (teslim) kampanyası ve/veya indirim/iskonto kampanyası (bedelsiz, diğer değişle hediye ürün alabilme de bu anlamdadır, 3 al 2 öde gibi) asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve uygulanan indirim/iskonto tutarının (keza bedelsiz ürünün bedelinin) tamamı Tüketiciye iade edilecek tutardan mahsup edilerek Tüketici’den alınır (Teslim-kargo ücreti tahsil edilmiş olunan hallerde bunun ücreti mahsup olunmamak sureti ile iade edilir); Tüketici'nin alışverişi neticesinde kazandığı bir (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa tamamı iptal olunur, kullandığı (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa bunun tutarının tamamı iade edilecek meblağdan mahsup edilerek geri alınır. Mahsubun yetmediği hallerde Tüketici'nin alışverişindeki ödeme aracından (kredi kartı vb. dahil) tahsilat yapılır. 

Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. Şirketimizin, yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Tüketici'den, tarafınca Site’de kazanılmış ve/veya Ürün bedeli ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı vb.nin parasal değerleri için (de) geçerli tahsil-mahsup hakları dahil akdi ve kanuni hak-yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır. 

Site’de işlem güvenliği, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve ticari elektronik iletişimler ile ilgili hususlarda Satıcı ve Tüketici için geçerli cari kurallar-şartlar aşağıda bilginize sunulmuştur. Tüketici dilediği her zaman bu konularda belirtilen iletişim araçları ile Şirketimize ulaşarak danışabilir. 

Yukarıda-aşağıda yer alan bilgilendirmeler ile Sözleşme'yi Site’de onaylayarak kabulünüzden sonra tüm bunları cihazına kaydedip saklayarak her zaman erişebileceğiniz gibi, ilgili yasalar çerçevesinde ve azami üç yıl süre ile Şirketimiz nezdindeki sistemlerde muhafaza edileceklerdir.DİĞER ÖN BİLGİLENDİRMELER 


SATICI

Ünvanı: YUSUF TAMER GARİP & YUNUS ALPER GARİP ADİ ORTAKLIĞI

Adres: KARAAĞAÇ MAH. SIRTKÖY BULVARI HİSAR EVLERİ NO:38 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

Telefon: +905351024028

Eposta: contact@cosweirdos.com

Vergi Dairesi: BÜYÜKÇEKMECE

Vergi Numarası: 9870285860


ALICI (TÜKETİCİ)

Ad Soyad :

Adres :

Telefon :

E-Posta :


SİPARİŞ-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ


Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Birim Fiyat(lar)ı, Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Alıcı'nın bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. 

 

Ürün:

Adı :

Adet :

Fiyat :


Ödeme (Tahsilat) Bilgileri:

Çekilen tutar :

 

Teslimat Bilgileri:

Ad Soyad/ Unvan :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

 

Fatura Bilgileri:

Ad Soyad/ Unvan :

Adres :

Telefon :

E-Posta :

 

Sipariş konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak koşulu ile Tüketici'ye/bildirdiği yukarıdaki adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Stoklarda olan Ürünler, sipariş tarihinden itibaren, yasal süre içerisinde Tüketici tarafından sipariş esnasında bildirilen kişi ve adrese teslim edilmek üzere kargo firmasına teslim edilir. Kargo Firmaları, Satıcı’dan teslim aldığı gönderileri, uzaklıklarına göre değişmekle birlikte normal şartlar altında ortalama 3 (üç) iş günü içerisinde Alıcı’lara ulaştırmaktadır. Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Tüketici'ye aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve Site’de şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Tüketici'ye yansıtmayabilir. Ürünlerin teslimatı anında Tüketici'nin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek Tüketici'nin sorumluluğundadır. Ürün, Tüketici'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Tüketici'nin Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Tüketici'ye aittir. 


Ürün'ü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürün'ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir. Tüketici'nin Ürün'ü teslim almadan önce masraflar dahil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi yada ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Tüketici tarafından Satıcı'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Tüketici’nin Banka'ya haksız bir talimatından veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Tüketici tarafından karşılanacaktır. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Tüketici'nin satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların tanıdığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevuzat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Tüketici'nin temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir. Ürün'ün yasal azami süre olan 30 gün içinde Tüketici'ye teslimi, zamanında teslimdir. Normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Tüketici'yi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda Tüketici siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir. Satıcı Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Tüketici'yi açık biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Tüketici söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.


Site’de Tüketici tarafından girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Tüketici cihazından girildiğinden Tüketici tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Tüketici'ye aittir. Site’den ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı sorumlu değildir.


Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde Tüketici'ye iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Tüketici kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Tüketici hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür insiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için Satıcı herhangi bir şekilde sorumlu değildir (bankaların iadeyi Tüketici hesabına yansıtma işlemleri üç haftayı bulabilmektedir). 


Satıcı'nın Tüketici'ye iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları, yetmediği hallerde tahsilat hakkı vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin Satıcı'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Tüketici tarafından feshedildiği hallere ilişkin Tüketici kanuni hakları da mevcut ve geçerlidir. Tüketici Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde Satıcı'ya bildirebilir.

Satıcı olarak müşterilerimizin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde Tüketici dilerse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri'ne ve sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

Tüketici, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkı dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.

İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler Tüketici'nin Site’de onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde Satıcı ve Tüketici (Alıcı) arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

TESLİMAT VE İADE

TESLİMAT:

Sipariş etmiş olduğunuz ürünleri aynı gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz. Temini zaman alan ürünler için kargo teslim süresi ürün detayında belirtildiği gibi 7-10 iş günüdür. Gecikmesi muhtemel teslimat durumunda size bilgi verilecektir.  

Ürün teslimatının aksamadan gerçekleştirilebilmesi için lütfen gün içinde bulunduğunuz yerin adresini teslimat adresi olarak bildiriniz. 

Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınacaktır. İstanbul merkezli şirketimizden ürünler MNG kargo firmasıyla gönderilecektir. Siparişleriniz onaylandıktan sonra en geç 10 (on) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. 

İnternet sitemizin en alt kısmında bulunan iletişim hatlarından bize ulaşarak değişik teslimat şartları konusunda görüşebilirsiniz. Ayrıca kargo teslimatları sadece Türkiye için geçerlidir.

CAYMA HAKKI:

1.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

2.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET ADI/UNVANI: YUSUF TAMER GARİP & YUNUS ALPER GARİP ADİ ORTAKLIĞI

ADRES: KARAAĞAÇ MAHALLESİ SIRTKÖY BULVARI HİSAR EVLERİ NO:38 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

EPOSTA: contact@cosweirdos.com

TEL: +90 (538) 479 5520

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

3.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

4.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir.

5.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

6. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

7.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

8.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

9.ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

10.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

 

11.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

12.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.